Na geburstagu u Karolinki. Koncerty animacyjno-edukacyjne

 

Orkiestra KWK Knurów realizuje projekt pod nazwą: „Na geburstagu u Karolinki. Koncerty animacyjno-edukacyjne” dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Opis projektu

Orkiestra KWK Knurów realizuje projekt pod nazwą: „Na geburstagu u Karolinki. Koncerty animacyjno-edukacyjne” dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. To  działanie realizowane dla i z udziałem lokalnej społeczności Knurowa, w celu popularyzacji oraz podtrzymania żywotność górnośląskiego dziedzictwa kulturowego. Inicjatywa dedykowana szczególnie dzieciom oraz młodzieży – przyszłym kontynuatorom folkloru miejskiego – ma formę interaktywnych i atrakcyjnych działań muzycznych, wykorzystujących gwarę śląską oraz górniczą orkiestrę dętą. Przedsięwzięcie o walorach edukacyjnych stara się uświadomić mieszkańcom rolę jaką w procesie budowania tożsamości odgrywają lokalne tradycje. Działanie skupia się tematycznie na zamierającym obecnie dziedzictwie muzycznym związanym z górnictwem, które ukształtowało rodowód miasta, przez lata stanowiąc czynnik jednoczący wspólnotę – aż do dziś. Świat się zmienia, kopalnie zamykają się, a społeczność nadal potrzebuje wartości, które utrzymają i wzmocnią jej integralność – nadzieja w żywym dziedzictwie kulturowym.

Plan

 

Dwa Międzypokoleniowe Muzyczne Warsztaty Integrujące na placach zabaw odbyły się 19 czerwca o godz. 12.00 przy fontannie  i o godz. 13.00 przy tężni w Knurowie.

Spektakl „Na geburstagu u Karolinki. Koncerty animacyjno-edukacyjne” odbyły się   22 czerwca w Domu Kultury Knurów-Szczygłowice o godz.10.00  i o godz. 12.00 dla zaproszonych grup przedszkolnych, szkolnych a także dla ośrodka Caritas w Knurowie.

Partnerzy projektu 

Patroni Medialni